Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

...

3. Bedömnings- och betygsunderlag

Se dokument på kursens förstasida

Underlag för förskrivningsrätt/checklista
Fyll i underlaget för förskrivningsrätt "checklistan" efterhand som du har genomfört de olika momenten. Markera för varje gång du gör ett moment. Du ska sätta en "pinne" (EJ X) varje gång du utför ett moment så att du, din handledare och vi på utbildningen kan göra oss en uppfattning om hur mycket och i vad du deltagit i. En rubrik heter "självständigt". Detta innebär att du ska kunna utföra uppgiften utan att behöva fråga eller ta hjälp. Givetvis kan du ändå ha din handledare närvarande. Det är din handledare som bestämmer hur mycket hen vill släppa dig.

Efter avslutad verksamhetsförlagd utbildning ska underlaget lämnas till kursansvarig.Bedömningssamtal - betygsunderlag

Mittsamtal och slutsamtal

Bedömningssamtal sker i mitten samt sista veckan tillsammans med din handledare. I dokumentet "betygsunderlag" ska du och din handledare tillsammans bedöma hur du uppnått kursmålen. Din handledare ska också skriva fri text i slutet av dokumentet.

Du ska skriva ner din egen självbedömning av din verksamhetsförlagda utbildning på betygsunderlaget (bredvid rutan för dina egna mål som du redan har fyllt i). 

Boka in en timme i mitten av den verksamhetsförlagda  utbildningen och en timme sista veckan för samtalen. Betygsunderlaget ska lämnas till kursansvarig lärare. Vid eventuella problem förutsätts att både Du och Din handledare GENAST tar kontakt med utbildningen, kursansvarig lärare.