Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

...

2. Förberedelser

Handledardag
Samtliga handledare och ansvariga barnmorskor för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på barnmorskemottagningarna är inbjudna till institutionen på handledardag 6/2. Förmiddagen (medan ni studenter har föreläsning) kommer att ägnas åt information om utbildningen och  kl. 14.00-15.00 ska ni ska träffa er/era personliga handledare och bl.a. diskutera schema. Om någon handledare inte har möjlighet att komma, ordnas kontakt via mail.

Egna mål
Utgå från kursmålen och skriv ner vilka egna personliga mål du har inför den verksamhetsförlagda utbildningen på betygsunderlaget. Använd dessa som underlag för samtal med din handledare när du startar din tid på barnmorskemottagningen (målsamtal). Diskutera då också med din handledare hur ni ska ha er fortsatta kommunikation.

Under din vfu ska du göra ett besök på abortmottagning, se egen rubrik under innehållsförteckningen.

ÖVRIGT
Tänk speciellt på att öva dig palpera yttre palpation samt lyssna med trästetoskop/tratt på de gravida kvinnor du möter. Under din verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning kan du efter ditt eget önskemål planera fältstudier/studiebesök, som får göras på självstudiedagen, på: 

- Ultraljuds – flödesmottagning                
- Gynekologisk avdelning
- Gynekologisk mottagning
- BB-avdelning  
- Förlossningsavdelning      
- Klimakteriemottagning
- Kuratorsavdelning   
- Operationsavdelning