Studieguide: Läkemedelsberäkning, 0,5 hp

.

1. Övergripande beskrivning av momentet

Läkemedelsberäkning bygger på att studenten, förutom grundläggande kunskaper i matematik, känner sig förtrogen med att läsa och följa instruktionerna i FASS.

Kunskaper från tidigare kurser ligger till grund för denna tentamen och repetition av tidigare läraktiviteter bör ske.

Denna termin handlar det om eget övande med hjälp av de interaktiva övningarna från kursbokens alla typexempel och samtliga 900 övningstal. Repetera gärna exempeltentamen från termin 3.

Denna termin omfattar nivåanpassad läkemedelstentamen och ett resurstillfälle med uppföljning/genomgång av en exempeltentamen

Det är viktigt att ni har räknat exempeltentamen innan uppföljning och om ni har frågor kontaktar undervisande lärare i god tid för att få förberedda svar och hjälp.

Länk till resurssida för läkemedelsberäkning: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=881