2017 Nyheter i version 3.2

3. Användarmeny - Din Profil

Ny profilsida

Du når profilsidan från Användarmenyn

Profilsidan ger snabba länkar till blogginlägg, forumpost och, beroende på användarens privilegier, en rad rapporter.

Sidan innehåller länkar som tidigare fanns i navigationsblocket.


Din profil