2017 Nyheter i version 3.2

2. Användarmeny - Ändrade länkar

Några länkar har flyttats från Administrationsblock och Navigation till Användarmenyn

  • Tydligare inställningar för profil
  • Betyg/omdömen
  • Tydligare inställningar för funktioner (De val du föredrar)

Användares privata filer hittar du fortfarande på "Mitt Moodle"

Användarmenyn