2017 Nyheter i version 3.2

8. Grupper - Ny sökning: No group

På sidan Registrerade användare har du nu möjlighet att se om någon student inte är med i någon grupp och students/lärares senaste access till kursen.

  • Inställningar
  • Användare
  • Registrerade användare

Inställningar inga grupper


Filter Ingen grupp


Under Grupper gå till Översiktssidan

Filter ingan grupp på gruppsidan