2017 Nyheter i version 3.2

25. Inlämningsuppgift - Ändra deadline

Lärare kan sätta enskild deadline för en student eller grupp. Bra om någon har rätt till extra tid eller något oförutsett händer.

Förlänga inlämningsuppgiftHär kan du sätta förlängd tid för den enskilda studenten eller gruppen.

Inlämningsuppgift förlängd tid