2017 Nyheter i version 3.2

20. Test / Quiz - Rubriker, Slumpmässighet

Valmöjligheter:

  • Möjlighet att sätta rubriker, även som sidavdelare.
  • Sätta så frågor visas slumpmässigt antingen i hela testet eller bara inom en sektion
  • Sätta så frågesvar visas slumpmässigt
  • En fråga måste besvaras innan nästa fråga visas

Bättre utskrift av frågor, svar och feedback genom att endast  högerklicka och välja Skriv ut

Lägg till rubrik eller slumpmässig fråga:

Test rubriker
I navigationen ser rubrikerna ut så här:

Test rubrik navigationNär du väljer att en fråga måste besvaras innan nästa fråga visas måste du på testets inställningar välja Navigationsmetod-> Fri navigationsmetod och Frågans beteende måste vara satt till Omedelbar återkoppling

Test fri navigationsmetod


Då visas hänglåsen där du kan låsa en fråga så den inte öppnas innan studenten svarat på föregående.

Test låst frågaFör studenten ser det ut så här i navigationen.

Test låst fråga navigationHen måste svara på fråga 4 och klicka på Kontrollera för att komma vidare.

Test låst fråga


 Building Quiz - Moodle org manual