2017 Nyheter i version 3.2

10. Sektion - Klickbara sektionsnamn

I  Blocket Navigation är sektionsnamnen klickbara

Navigation klickbara länkar