2017 Nyheter i version 3.2

9. Sektion - Editera lättare

Nu är det enkelt att ta bort en hel sektion oberoende av var den är i ditt kursrum.

OBS! Det går inte att få tillbaka innehållet om du en gång tagit bort hela sektionen

  • Klicka på Redigera 
  • Välj Delete topic

Du kan även ändra sektionstitlar direkt på kurssidan.

  • Klicka på den lilla pennan 
  • Skriv ditt nya namn
  • Tryck enter

Editera sektion