2017 Nyheter i version 3.2

14. Forum - Hur många prenumeranter?

Du kan se hur många prenumeranter och vilka som prenumererar på ett Forum.

OBS! Deltagarna måste prenumerera på hela Forumet för att du ska se det, alltså inte bara på en diskussionstråd.

Här väljer deltagarna att prenumerera:

Gorum prenumeration student


Här ser läraren vilka som prenumererar:

Forum visa prenumeranter