2017 Nyheter i version 3.2

1. Gäst access

Nu hittar du inställningar för Gäster under Inställningar-> Användare-> Metoder för registrering ...

Gäster

Se till att ögat är öppet

Gäster visa öga

Gå vidare till "Tillåt gäster" och markera "Ja"

Här kan du även sätta ett lösenord om du vill att gästen endast ska kunna komma in med det.

Tillåt gäster