Läraktivitet: Yrkesidentitet och ansvar

..

1. Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Jämföra riktlinjer för säker vård ur ett nationellt respektive internationellt perspektiv.
  • Reflektera över professionsbegreppet  i relation till egna före­ställ­ningar om sjuksköterska som akademiskt yrke.
  • Reflektera över hur yrkesidentitet konstrueras utifrån kön, makt och organisation

Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Föreläsningar
  • Obligatoriska läraktiviteter i basgrupp
  • Obligatoriskt virtuellt möte med sjuksköterskestudenter i Virginia 
  • Obligatorisk uppföljning av grupparbetet.

Examination

Examinationen genomförs som skriftlig inlämningsuppgift.