Läraktivitet: Tystnadsplikt och sekretess

..

1. Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

Redogöra för och tillämpa begreppen tystnadsplikt och sekretess.

Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Föreläsning
  • Obligatorisk läraktivitet i basgrupp
  • Obligatorisk uppföljning

Examination

Examinationen genomförs i grupp, såväl skriftligt som muntligt.