Läraktivitet: Omvårdnadens etik

..

1. Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

Identifiera etiska problem inom klinisk omvårdnad relaterat till etiska teorier, begrepp och principer.

Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Föreläsning
  • Obligatoriska läraktiviteter i basgrupp
  • Obligatoriskt seminarium

Examination

Examinationen genomförs i grupp såväl skriftligt som muntligt.