Arbetssätt i kursen

...

1. Mall för rapporter/paper

  • Vid samtliga rapporter/paper ska en fastställd mall för rapporter användas. Du finner mallen via följande länk: Mall till rapport.
  • Referenser i rapporten/paper ska skrivas enligt APA systemet. På bibliotekets hemsida finns en guid från Röda Korstes Högskola hur ni ska referera, följ den. Länk till guiden.
  • När flera studenter skrivit rapporten/paper ska samtliga författare anges i bokstavsordning. Om någon gruppmedlem av någon anledning inte deltagit i inlämningsuppgiften ska dennes namn inte skrivas.