Supplemental Instruction (SI)

...

2. SI-passen

SI-passen är öppna för alla som vill öka sin förståelse för kursen och för ämnet.


Under kursens gång kommer det att vara schemalagt nio SI-pass à 1,5 timme per tillfälle.

Här ges en möjlighet att diskutera kursens innehåll, träffa studiekamrater och utveckla sin studieteknik under ledning av en erfaren student från kursen, SI-ledaren.


SI-ledare är:

Malin Almgren, SI-grupp 1
Maria Lyberg, SI-grupp 2
Amanda Askerstedt, SI-grupp 3
Louise Öhrström, SI-grupp 4