Supplemental Instruction (SI)

...

1. Supplemental Instruction (SI)

Supplemental Instruction (SI) är en studieteknik som ger dig ökad förståelse för lärprocessen och som visar på metoder för att framgångsrikt bedriva teoretiska studier.

SI handlar om att

  • stärka inlärningsförmågan
  • träna sin förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning
  • ta eget ansvar för sina studier
  • skapa en studievänlig gemenskap
  • ta ansvar för resultaten
  • förbereda och motivera för vidare studier
  • motverka avhopp

Gemensamt lärande är bästa vägen till ett bra resultat!