Kursbok

.

12. Matspjälkningssystemet

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • Kunna redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Basgruppsarbete
  • Föreläsningar2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 10, 14 och 15.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.


Föreläsningar

Matspjälkningssystemet av Anita Ziegler.

 

3 Läraktiviteter enskilt och i basgrupp

Enskilt

Matspjälkningssystemet

Du ska nu göra ett antal övningar där du följer födans väg genom matspjälkningskanalen.

  • Ät något med proteiner i: Gör en karta för dig själv över en skinkbits väg från munhålan till blodet. Vad händer i munhålan, i magsäcken och i tunntarmen? Vilka enzymer och hormoner insöndras (var och när)? Vilka näringsämnen absorberas från skinkbiten? Var sker absorptionen och var kommer dessa ämnen att hamna? Vilken betydelse kommer de att ha?
  • Ät något med mycket kolhydrater i: Gör en karta för dig själv över en brödbits väg från munhålan till blodet. Vad händer i munhålan, i magsäcken och i tunntarmen? Vilka enzymer och hormoner insöndras (var och när)? Vilka näringsämnen absorberas från brödbiten? Var sker absorptionen och var kommer dessa ämnen att hamna? Vilken betydelse kommer de att ha?
  • Ät något som innehåller fett: Gör en karta för dig själv över en smörklicks väg från munhålan till blodet. Vad händer i munhålan, i magsäcken och i tunntarmen? Vilka enzymer och hormoner insöndras (var och när)? Vilka näringsämnen absorberas från smörklicken? Var sker absorptionen och var kommer dessa ämnen att hamna? Vilken betydelse kommer de att ha?


Defekationsprocessen

Utgå från din egen defekationsprocess och iaktta under fem dygn hur den fungerar. När har du avföring? Hur är mängd, färg, form och konsistens? Ändrar sig dessa förutsättningar under de fem dygnen? Kan dessa förändringar bero på val av föda? Kan förändringarna bero på aktuellt vätskeintag? Kan förändringarna bero på stress, andra miljöfaktorer eller annat? Ställ dessa förändringar i relation till det du läst i kurslitteraturen.

Intervjua någon äldre person som du kan prata med lite ”personligt”, t ex morföräldrar eller farföräldrar, om hur deras ”mage” fungerar utifrån defektionsprocessen, hur de tänker kring det och vad de anser vara normalt. Jämför det med din egen defekationsprocess och formulera slutsatser kring detta.

 

I basgrupp

Matspjälkningssystemet

Jämför era respektive kartor avseende val och förklaringar till viktiga begrepp och funktioner. Diskutera möjliga lösningar på de frågor/oklarheter som ni har identifierat.


Defekationsprocessen

Utifrån litteraturen, egna erfarenheter samt de intervjuer du har gjort sammanfattas i gruppen vad som kan anses vara normalt och vilka förutsättningar som krävs för att det ska vara så.

 

4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi, 5,5 hp och genomförs som en salstentamen.

För godkänt av individuell salstentamen gäller 70 % rätt.