Kursbok

.

6. Nervsystemet och smärta (samt sinnesorganen, huden och temperaturregleringen)

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

 • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
 • Kunna redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
 • Kunna beskriva grundläggande smärtfysiologiska processer
 • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt 
 • Kunna förklara normala variationer och avvikelser i kroppstemperatur, puls, andning och blodtryck och relatera dessa till olika åldrar i livscykeln


Läraktiviteter

 • Individuella litteraturstudier
 • Basgruppsarbete
 • Föreläsningar


2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson. Kapitel 2, 4, 8 och 14.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (Red.). (senaste upplagan). Om smärta: Ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur


Föreläsningar

Nervsystemet (inklusive sinnesorganen och smärtfysiologi) av Michael Miller


Kapitlet/sidorna om huden och temperaturregleringen läser du själv.3 Läraktiviteter enskilt och i basgrupp

Enskilt

Utgå från kapitel 2, 4, 8 (och 14) i boken Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal och gör en mind-map över nervsystemet (inkluderat sinnesorganen, huden och temperaturregleringen). Utgå från begrepp, funktioner och frågor/oklarheter som du vill ha svar på.

Tänk dig även att du slår dig med en hammare på tummen eller att du av misstag sätter handen på en varm spisplatta. Förklara utifrån den så kallade gate-control theory (grindteorin på svenska) och kroppens smärtfysiologi vad som händer i kroppen och varför. 

Du kan arbeta med följande frågor när det gäller temperaturregleringen (kapitel 8 i Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal):

 • Beskriv hypothalamus roll i temperaturregleringen.
 • Vilken roll spelar huden i temperaturregleringen?
 • Förklara termerna radiation, konduktion, konvektion och evaporation.
 • Vad är hypotermi?
 • Vad är hypertermi, överhettning och feber?

 
I basgrupp

Jämför era respektive mind-maps om nervsystemet (inkluderat sinnesorganen, huden och temperaturregleringen) avseende val och förklaringar till viktiga begrepp och funktioner samt diskutera era förklaringar angående the gate-control theory (grindteorin) och kroppens smärtfysiologi.4 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av det provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi, 7,5 hp och genomförs som en salstentamen.

För godkänt på individuell salstentamen gäller 70 % rätt.