Kursbok

.

3. Anatomi

1 Övergripande beskrivning av läraktivitet

Lärandemål

  • Kunna redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • Kunna använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Föreläsningar

 

2 Litteraturstudier och föreläsningar

Litteraturstudier

Christensen, R. (senaste upplagan). Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Pearson.

Lundh, B. (senaste upplagan). Medicinska ord: det medicinska språket, begrepp, definitioner, termer. Lund: Studentlitteratur.

Föreläsningar

Det medicinska språket av Anita Ziegler samt anatomin som ingår i alla kursens föreläsningar 3 Examination och bedömningskriterier

Denna examination utgörs av de provmoment som i kursplanen benämns Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi, 7,5 hp, Anatomi, normalfysiologi och patofysiologi, 5,5 hp och Vitala parametrar, 1,5 hp.

För godkänt i dessa provmoment krävs systematik samt korrekta medicinska termer och begrepp.