Kursbok

.

1. SJSG11 Människan: biologi och hälsa, 19 hp

Kursbok för höstterminen 2016

 

Foto på en illustration i Andreas Vesalius De humani corporis fabrica libri septem (1543).
                     

Ansvarig för kursen
Annelie Augustinsson

Examinator för kursen
Rebecca Gagnemo Persson