Hur fungerar Moodle

1. Vad är Moodle?

Moodle är en lärplattform  som används för att underlätta studierna. Här hittar du information, får tillgång till studiematerial, kommunicerar med lärare och samarbetar med andra studenter inom din kurs.