Hur fungerar Moodle

5. Kursrummet

När du klickat in dig i kursrummet kommer du att se allt innehåll som lärarna har lagt in och som du ska ha behörighet till.

det kan vara funktioner som

  • Informationsdokument
  • Studiematerial
  • Inlämningsuppgifter
  • Tester
  • Diskussionsforum
  • Länkar
  • Filmer
  • Utvärderingar
  • Schema

När du ska svara t.ex. i ett Forum visas en editor. Du kan se fler funktioner i den om du klickar på den lilla rutan (bild 1).

Du kan även förstora fönstret om du ska skriva mycket (bild 2)