Hur fungerar Moodle

5. Kursrummet

5.3. Forum

I Moodle finns några olika typer av Forum. Dessa används för kommunikation och diskussioner inom en grupp studenter eller mellan studenter och lärare.

Det finns Forum som

  • är öppna så att alla i kursen kan läsa och skriva i dem
  • är stängda så endast en grupp kan skriva men alla kan läsa
  • bara gruppen kan skriva och läsa
  • bara gruppen kan se att Forumet finns

Fråga din lärare om du är osäker på vilken typ av forum din grupp har.

OBSERVERA! Lärare kan alltid läsa och skriva i alla forumDiskussionerna kallas för diskussionstrådar eftersom man kopplar samman frågor och svar  som på en tråd eller lista.

För att skapa en ny diskussionstråd kring ett speciellt ämne ser ikonen ut så härÄmnesraden är tom och du måste hitta på ett talande namn på din diskussion
Om det redan finns ett namn i Ämnesraden så är du inne i en diskussion och håller på att svara

OBSERVERA! Se upp så du svarar i rätt diskussion eller inte startar en ny diskussion när du egentligen vill svara i en pågåendeDu kan även prenumerera på en diskussion och få e-post när någon svarar  (Se även meddelandeinställningar under "Mitt Moodle")


Glöm inte att publicera ditt inlägg