Etik-uppgift: Tre problem att välja mellan

1. Studentmottagning

Det är studentmottagning och tre studenter sitter på mottagningen för att börja ta emot den första patienten. Studenterna har själva bestämt att det är Amanda som är 23 år som ska hämta patienten för att ta anamnes och undersöka. Amanda har fått ett tomt journalblad med uppgifter om patientens namn och personnummer, Bertil 42 år gammal som enligt sjuksköterskans anteckning på journalbladet misstänks ha fått en grad i vänster öga. Amanda känner sig inte så van och tycker inte att undersökningstekniken sitter perfekt ännu men hon vill mycket gärna ta bort en främmande kropp om hon får möjlighet, hon vet ju att detta är något som ingår i vad man ska kunna göra när kursen är slut. Handledaren säger att ”då passar det ju bra att du tar bort graden på den här patienten”. Amanda går ut i korridoren men stannar plötsligt och frågar handledaren: ”Vet patienten att det är en student som ska undersöka?”. Handledaren svarar ”Nej, det brukar inte vara några problem. Risken är att ni inte får undersöka några patienter om man frågar först.”