Skriv ut hela bokenSkriv ut hela boken

2017 Nyheter i version 3.2

Webbplats: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: Personalsupport
Bok: 2017 Nyheter i version 3.2
Utskrivet av: Gästanvändare
Datum: torsdag, 24 maj 2018, 16:08

1. Gäst access

Nu hittar du inställningar för Gäster under Inställningar-> Användare-> Metoder för registrering ...

Gäster

Se till att ögat är öppet

Gäster visa öga

Gå vidare till "Tillåt gäster" och markera "Ja"

Här kan du även sätta ett lösenord om du vill att gästen endast ska kunna komma in med det.

Tillåt gäster

2. Användarmeny - Ändrade länkar

Några länkar har flyttats från Administrationsblock och Navigation till Användarmenyn

 • Tydligare inställningar för profil
 • Betyg/omdömen
 • Tydligare inställningar för funktioner (De val du föredrar)

Användares privata filer hittar du fortfarande på "Mitt Moodle"

Användarmenyn

3. Användarmeny - Din Profil

Ny profilsida

Du når profilsidan från Användarmenyn

Profilsidan ger snabba länkar till blogginlägg, forumpost och, beroende på användarens privilegier, en rad rapporter.

Sidan innehåller länkar som tidigare fanns i navigationsblocket.


Din profil

4. Användarmeny - De val du föredrar

Den här sidan innehåller inställningar som tidigare fanns i Administrationsblocket

De val du föredrar

5. Notifieringar - Inställningar

Du kan lätt se när du får ett nytt meddelande eller annan notifiering och direkt klicka för att läsa eller svara. De val du föredrar avgör vad som notifieras och var.

NotifieringarDe val du föredrar avgör vad som notifieras och var.

Inställningar Notifieringar

 


6. Meddelande

För att skicka nya meddelanden klickar du på meddelandeikonen i menyraden eller på Meddelanden i profilmenyn

Skriva meddelandenOm du klickar på en användares namn var som helst i Moodle kommer du till personens profilsida även där finns länk till meddelanden, se bild.

Meddelandelänk vid namnEn kontaktlista kan du skapa för att enkelt och snabbt hitta personer du ofta kontaktar. Här kan du även söka efter en ny kontakt i i de kurser som du är behörig. Senare kan du klicka på namnet för att blockera eller ta bort kontakten.

Kontakter


7. Byt roll till...


Byt roll till... finns nu under din profil, högst upp till höger

8. Grupper - Ny sökning: No group

På sidan Registrerade användare har du nu möjlighet att se om någon student inte är med i någon grupp och students/lärares senaste access till kursen.

 • Inställningar
 • Användare
 • Registrerade användare

Inställningar inga grupper


Filter Ingen grupp


Under Grupper gå till Översiktssidan

Filter ingan grupp på gruppsidan

 

9. Sektion - Editera lättare

Nu är det enkelt att ta bort en hel sektion oberoende av var den är i ditt kursrum.

OBS! Det går inte att få tillbaka innehållet om du en gång tagit bort hela sektionen

 • Klicka på Redigera 
 • Välj Delete topic

Du kan även ändra sektionstitlar direkt på kurssidan.

 • Klicka på den lilla pennan 
 • Skriv ditt nya namn
 • Tryck enter

Editera sektion


10. Sektion - Klickbara sektionsnamn

I  Blocket Navigation är sektionsnamnen klickbara

Navigation klickbara länkar

11. Filer - Uppladdningsdatum

En ny inställning gör att studenter kan se när en fil är uppladdad eller uppdateradDu kan göra inställningen antingen när du laddar upp filen eller efteråt i filens redigeringsläge

Fil redigering


 I filens editeringsformulär:

Fil inställningar datum upload

12. Filer - Ladda ner mapp (Zip-fíl)

Du kan ladda ner en hel Mapp i zippat format (Zip-fil samlar en eller flera filer och komprimerar dem så att de tar mindre plats). Du hittar den zippade filen i den mapp på datorn där dina nedladdade filer brukar hamna.

Oftast har datorerna program som kan öppna (extrahera) filen

Mapp ladda ner zippad

13. Forum - Kopiera meddelande till alla grupper

Om ditt Forum har grupper så kan du enkelt posta ditt inlägg en gång och det kopieras till alla grupper direkt.

OBS! Du kan endast skicka till de grupper du har behörighet till.


Du väljer att lägga till ny diskussionstråd som vanligt

Forum Ny diskussionstrådI nästa steg finns valet Post a copy to all groups

Forum kopiera till alla grupperLärarvyn efter skickat (kopierat) till alla grupper. Lägg märke till att det är båda grupperna fått samma meddelande och kan svara i respedktive tråd.

Forum lärarvy kopia till flera grupper


14. Forum - Hur många prenumeranter?

Du kan se hur många prenumeranter och vilka som prenumererar på ett Forum.

OBS! Deltagarna måste prenumerera på hela Forumet för att du ska se det, alltså inte bara på en diskussionstråd.

Här väljer deltagarna att prenumerera:

Gorum prenumeration student


Här ser läraren vilka som prenumererar:

Forum visa prenumeranter

15. Forum - Nåla ett inlägg överst

När du skapar en ny diskussionstråd finns valet att ha det "fastnålat", Pinned, så att den alltid ligger överst bland diskussionstrådarna.

Detta innebär att  diskussionstråden alltid visas överst. Den översta tråden på bilden visar att det sändes kl 11.15 men en ny tråd har kommit kl 11.17. Den nya tråden har lagt sig under det som är fastnålat.

Forum pinnad ikon


Du hittar inställningen när du skapar den nya diskussionstråden.

Forum pinnedDu kan även markera tråden efteråt, välj Pin

Forum PinDu kan ångra dig eller ändra senare genom att välja Unpin. Då faller tråden ner och sorteras som vanligt.

Forum Unpin

16. Forum - Länka till ett inlägg

Lätt att länka till ett inlägg i Forum

Ny permanent länkning (permalänk) gör det lätt att dela forum-inlägg. Skapa en länk direkt till ett specifikt forum-inlägg.

När du klickar på Permalink så  markeras inlägget med en blå rand. Nu är det länkadressen som skapas i webbläsarens adressfält du ska kopiera. Denna kan du sedan använda där du vill dela foruminlägget.


Forum Permalink

17. Forum - Stänga

Nu finns möjligheten att stänga/låsa en diskussion efter en viss tid av inaktivitet i ett Forum. Användare med behörighet kan öppna forumet igen och skriva svar.


Du kan göra inställningen antingen när du skapar forumet eller senare. Du hittar inställningen under

 • Inställningar
 • Redigera inställningar

InställningarForum locking


För studenten ser det ut så här:

Forum stängt student


18. Bok - Aktivera redigering

Aktivera redigering finns på varje sida i Boken.

Du kan lätt stänga av redigeringsläget när du skapar sidor i boken för att se hur det blir och enkelt skifta tillbaka för att fortsätta redigera.

Bok Aktivera redigering

19. Opinionsundersökning/Choice


Lärare kan svara åt student i en Opinionsundersökning


Opinionsundersökning

20. Test / Quiz - Rubriker, Slumpmässighet

Valmöjligheter:

 • Möjlighet att sätta rubriker, även som sidavdelare.
 • Sätta så frågor visas slumpmässigt antingen i hela testet eller bara inom en sektion
 • Sätta så frågesvar visas slumpmässigt
 • En fråga måste besvaras innan nästa fråga visas

Bättre utskrift av frågor, svar och feedback genom att endast  högerklicka och välja Skriv ut

Lägg till rubrik eller slumpmässig fråga:

Test rubriker
I navigationen ser rubrikerna ut så här:

Test rubrik navigationNär du väljer att en fråga måste besvaras innan nästa fråga visas måste du på testets inställningar välja Navigationsmetod-> Fri navigationsmetod och Frågans beteende måste vara satt till Omedelbar återkoppling

Test fri navigationsmetod


Då visas hänglåsen där du kan låsa en fråga så den inte öppnas innan studenten svarat på föregående.

Test låst frågaFör studenten ser det ut så här i navigationen.

Test låst fråga navigationHen måste svara på fråga 4 och klicka på Kontrollera för att komma vidare.

Test låst fråga


 Building Quiz - Moodle org manual

21. Test - Nya frågetyper

Fyra nya frågetyper.

 1. Välj saknade ord
 2. Drag & Drop in i text
 3. Drag & Drop in i bild  https://youtu.be/Bx7ZYnaNRkM    https://docs.moodle.org/32/en/Drag_and_drop_onto_image_question_type
 4. Drag & Drop markeringar https://docs.moodle.org/32/en/Drag_and_drop_markers_question_type


Välj saknade ord

Saknade ord i en text väljs i en drop down meny

Drag and drop saknade ord

Manual Moodle.orgDrag & drop in i text

Drag and drop in i text

Manual Moodle.orgDrag & drop in i bild

Drag and drop bild till bild

Manual Moodle.org
Drag & drop in till markeringar i bild

Drag and drop till markering

Manual Moodle.org22. Inlämningsuppgift - Bedömningsmall/Rubric - negativa poäng

Bedömningsmall (Rubrics) kan nu ha negativa poäng

DocsArbitraryScoring.png
Vad är Rubric? Video från Harris College of Nursing and Health Sciences, Koehler Center for Teaching Excellence, Texas Christian University

23. Inlämningsuppgift - Återkoppling

Enklare att betygsätta inlämningsuppgifter. Det finns en ny sida där du bl. a. kan

 • göra noteringar direkt i dokumentet om studenten lämnat in i filformatet .pdf
 • Sätta betyget
 • skriva mer återkoppling i ett speciellt fönster
 • se inställningarna för inlämningsförsöken t.ex markera att studenten får göra nya försök.


På inlämningsuppgiftens översiktsvy finns en knapp Betyg, se bild.

Betygsknapp


Betyg och återkopplingssida
Betygsätta inlämningsuppgift
24. Inlämningsuppgift - Ladda ner valda inlämningar

Ladda ner utvalda inlämningar från Inlämningsöversikten eller Betygsboken

Inlämningsuppgift ladda ner utvalda

25. Inlämningsuppgift - Ändra deadline

Lärare kan sätta enskild deadline för en student eller grupp. Bra om någon har rätt till extra tid eller något oförutsett händer.

Förlänga inlämningsuppgiftHär kan du sätta förlängd tid för den enskilda studenten eller gruppen.

Inlämningsuppgift förlängd tid

26. Inlämningsuppgift - Grade to pass

På uppgiftens redigeringsformulär kan du markera betyg som krävs för godkänt. Markeringen (i siffror) ger en tydligare översikt i Betygsboken över vilka som är godkända och om det finns några studenter som har misslyckats,Färgsättning i Betygsboken:

Godkänd = grön

Misslyckats= röd

Betygsboken färgade resultat
Vad är Betygsbok?

27. Rapporter - Nya grafer

Mer visuella och interaktiva grafer i olika rapporter

Rapport graftinymce-kalturamedia-embed||Improved Graphs in Moodle 3.2 (01:41)||400||285

28. Papperskorg / Recycle bin

Du behöver inte längre oroa dig för att förlora oavsiktligt borttagna kursobjekt eftersom det nu är möjligt att enkelt återställa dem inom 7 dagar.

Därefter tas dock dokumentet bort permanent.

Ps. Det kan ta ett par minuter innan Moodle hittar ditt slängda dokument och visar det i papperskorgenPapperskorgManual Moodle.org