Supplemental Instruction (SI)

Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SJSG11 Människan: biologi och hälsa, G, 19 hp, våren 2017
Bok: Supplemental Instruction (SI)
Utskrivet av: Gästanvändare
Datum: lördag, 2 juli 2022, 00:33

Beskrivning

...

1. Supplemental Instruction (SI)

Supplemental Instruction (SI) är en studieteknik som ger dig ökad förståelse för lärprocessen och som visar på metoder för att framgångsrikt bedriva teoretiska studier.

SI handlar om att

  • stärka inlärningsförmågan
  • träna sin förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning
  • ta eget ansvar för sina studier
  • skapa en studievänlig gemenskap
  • ta ansvar för resultaten
  • förbereda och motivera för vidare studier
  • motverka avhopp

Gemensamt lärande är bästa vägen till ett bra resultat!

2. SI-passen

SI-passen är öppna för alla som vill öka sin förståelse för kursen och för ämnet.


Under kursens gång kommer det att vara schemalagt nio SI-pass à 1,5 timme per tillfälle.

Här ges en möjlighet att diskutera kursens innehåll, träffa studiekamrater och utveckla sin studieteknik under ledning av en erfaren student från kursen, SI-ledaren.


SI-ledare är:

Malin Almgren, SI-grupp 1
Maria Lyberg, SI-grupp 2
Amanda Askerstedt, SI-grupp 3
Louise Öhrström, SI-grupp 4

3. Utvärdering av SI-passen

SI-ledarna och kursledningen ser fram emot att få ta del av era erfarenheter och uppfattningar om SI-verksamheten i denna kurs. Den tar ca 5 minuter att fylla i.

Länken till utvärderingen får Du under en av farmakologiföreläsningarna. Klicka in dig på länken och tyck till!