Hur fungerar Moodle

3. Hitta i Moodle

  • Huvudmenyn finns alltid överst på sidan. (1)
  • Du hittar dina kursrum i en länklista på Mitt Moodle (2)

 

  • I kursrummet:

- Under huvudmenyn finns en brödsmule-meny. Den talar om på vilken nivå du är när du klickat vidare till någon av Moodle:s resurser. Backa tillbaka gör du genom att klicka i brödsmule-menyn.


 

- Lärarna har stora möjligheter att designa sina kurser vilket innebär att länkar och information kan finnas på olika platser i olika kursrum. 

- I mitten hittar du kursens huvudsakliga innehåll oftast uppdelat i olika sektioner (5).

- Vid någon av sidorna hittar du en Kursmeny med genvägar till sektionerna (4).

Kursmenyn är i ett Block och dessa Block kan innehålla olika typer av information och kan finnas både till höger och vänster i kursrummet (6).