Hur fungerar Moodle

5. Kursrummet

5.4. Kalender

I Moodle finns kalendern som ett brunt block. I en del kurser väljer läraren att använda kalendern som schema och lägger en länk till den.

(Obs. andra lärare kan länka till ett annat schema-system, TimeEdit)

Exempel SchemalänkBlock

Om du klickar på månadens namn så får du upp en större månadsöversiktMånadsöversikt

Även här kan du klicka på de enskilda händelserna för att eventuellt hitta mer information


Längst ner hittar du länkar för att exportera kalenderhändelserna till en annan kalender eller prenumerera till Moodle från en extern kalender.
Om du har Moodle-appen behöver du inte exportera kalendern, se manual för Moodle Mobile.

  • Exportera kalender: Här kan du göra vissa val av vad du vill ta med

  • ICal: Snabbfil utan att göra några val
  • Hantera prenumerationer: Hämta händelser från annan kalender till Moodle