Tillfälle 1, 2: Ersättningsuppgifter, kurs Homeostas HT 21

Temadag medicinsk psykologi: Studenten ska skriftligt reflektera över de frågor som behandlas under temadagen. Den skriftliga reflektionen ska utgå från ett fall (väljs ut av nedanstående) som exemplifierar en av de medicinsk-psykologiska teman som tas upp under temadagen (kommunikation, sjukdom och sjukdomsupplevelse, stress och coping). Uppgiften ska innehålla 4500 tecken +/-100 inklusive mellanslag.
Ansvarig lärare: Ensieh Memarian