Tillfälle 1, 2: Ersättningsuppgifter, kurs RoN HT 21

  • Etikseminarium:  Skriftlig kompletteringsuppgift som kommenterar ett till två av de tre fall som tas under seminarierna. Studenten ska referera till bakgrundsmaterialet. Den skriftliga reflektionen ska innehålla 4500 tecken +/-100 inklusive mellanslag.
    Ansvarig lärare: Jenny Lindberg


  • Case/seminarium mänskliga rättigheter: Skriftlig uppgift som utgår från casebeskrivningarna. Studenten ska referera till bakgrundsmaterialet. Den skriftliga reflektionen ska innehålla 4500 tecken +/-100 inklusive mellanslag.
    Ansvarig lärare: Maria Weber