Registrerad närvaro vid obligatoriska läraktiviteten Vitala parametrar

Betyget godkänd indikerar ett aktivt deltagande i den obligatoriska läraktiviteten.