Registrerad närvaro vid den obligatoriska aktiviteten: ergonomi

Betyget godkänd indikerar ett aktivt deltagande i den obligatoriska läraktiviteten.