Registrerad närvaro på obligatoriska uppföljningen i kommunikation

Betyget godkänd markerar aktivt deltagande i den obligatoriska aktiviteten: uppföljning, kommunikation