6: Reflektion - aktivitet på hemmaplan eller utomlands

Det rekommenderas att du laddar upp ett enkelt dokument med dina reflektioner efter varje genomförd aktivitet. Använd dig av följande frågor (som även krävs för slutrapporten).

1. Hur har deltagandet bidragit till att du fått ett ökat globalt perspektiv i relation till din utbildning? Vad har du lärt dig kopplat till din utbildning och framtida yrke?
2. Hur kan erfarenheterna appliceras i olika interkulturella situationer?

De reflektioner du laddar upp efter hand är inte obligatoriska men fungerar som stöd för dig inför slutrapporten och kan därför med fördel skrivas på engelska (för slutrapporten är detta ett krav).