Återkoppling ViL VT22

Här ska du skriva vilken vårdcentral som du var på under din VIL-placering och återkoppling (Vad fick du göra? Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra?). Svaret lämnas in som fritext online.