Tilfälle 1: Journalskrivningsuppgift VT22

  • Börja med att titta på PP 1.
  • Ladda ner journalmallen, se filmen katthosta och skriv anamnesen. Fortsätt sedan med status och bedömning/åtgärd.
  • Spara journalförslaget och ladda upp det på moodle

  • Titta på PP2 och gör samma sak med filmen “på akuten”. Här börjar det med en remiss där det också finns anamnestiska uppgifter.
  • Spara journalförslaget och ladda upp den på Moodle

Katthosta

På akuten