Cooperation Agreement

Om du väljer att göra ditt examensarbete utomlands måste du ha en huvudhandledare som är knuten till Lunds Universitet/Region Skåne. Det är viktigt att du i samband med att du lämnar in din projektplan för godkännande samtidigt lämnar in korrekt signerat Cooperation Agreement.

Ladda upp ditt kompletta Cooperation Agreement med samtliga underskrifter senast den 25/2 2022. Du ska även ladda upp Cooperation Agreement i vårt system Solemove (för försäkrings- och krishantering). Följ instruktionerna i denna moodle-mapp.