2b. Uppsats

Här laddar du upp din uppsats till bedömaren. Ladda upp filen i pdf-format. Namnge filen med ditt förnamn och efternamn. Endast en fil skall laddas upp om ni jobbar i par och bådas namn skall finnas med i filbeteckningen. Efter deadline stängs inlämningen på Moodle och inlämning är ej längre möjlig. Om man missar denna deadline får man examineras vid annat tillfälle. Du måste klicka på knappen "skicka in" när du väl har laddat upp din fil.

Redovisningsschema (med dag, tid, bedömare samt opponent) kommer att skickas ut via mail från kurssekretariatet till studenter den 31/5 2022.

Deadline för uppladdning av uppsatsen är den 31 maj 2022 kl 23.55 då du även skall maila din uppsats till din/dina opponent(er).

Studenter skall således SAMMA DAG göra följande (deadline 31/5 kl. 23.55):

  1. Ladda upp uppsatsen i pdf-format på Moodle (laddas sedan ner av respektive bedömare).

  2. Maila uppsatsen i pdf-format till respektive opponent/-er.     

När du har laddat upp uppsatsen på Moodle kommer den per automatik att skickas för plagiatkontroll hos URKUND. Du får ett bekräftelsemejl från URKUND. Du behöver inte göra något i förhållande till detta bekräftelsemejl. När analysen hos URKUND är klar kan du i Moodle i ytan för uppladdning se graden av överlapp. Om du har hög grad av överlapp med tidigare texter, kan detta bero på att du antingen oavsiktligt eller avsiktligt kopierat direkt från andras texter, vilken kan utgör ett brott mot upphovsrättslagen. Det kan också vara så att delar av t ex metodbeskrivning är så pass standardiserade att det är svårt att undvika visst överlapp med tidigare texter. Oavsett vilket ska du kunna förklara utfallet av plagiatkontrollen för din bedömare.