2a. Försättsblad

Här laddas försättsbladet upp som pdf efter godkännande från handledaren att du/ni är klara för redovisning. Försättsbladet skall vara underskrivet av student(er). Filen ska namnges enligt följande Försättsblad_Förnamn Efternamn. Endast en fil skall laddas upp om ni jobbar i par och bådas namn skall finnas med i filbeteckningen. Det är en förutsättning att avstämning gjorts med handledaren inför uppladdning, och att handledare och student/er är överens om att arbetet kommer att vara redo för redovisning och slutlig inlämning vid deadline.

Deadline för uppladdning är den 27 maj kl. 23.55.