1. Projektplan

När handledaren godkänt och skrivit under din projektplan laddar du själv upp den som pdf-fil här på Moodle (glöm inte att ni själva skall skriva under också). Deadline för detta är den 25/2 2022 kl. 23.55. 

Öppnas åter för revideringar den 7/3 med deadline 21/3.

Filen ska namnges enligt följande Projektplan_Förnamn Efternamn. Endast en fil skall laddas upp om ni jobbar i par och bådas namn skall finnas med i filbeteckningen.

Kursansvarig Frida Eek kommer att granska projektplanen efter deadline och ge feedback via Moodle. Efter godkännande skickas information till student och handledare via mail från kursadministratör.

Gällande utlandsprojekt - Tänk på att vid projekt utomlands gäller lokala etiska föreskrifter. Viktigt därför att kontrollera att det finns korrekta etiska tillstånd på plats.