Kursportfölj (Cochrane Interactive Learning)

Cochrane Interactive Learning

Verktyget Cochrane Interactive Learning är uppdelat i moduler. Verktyget är baserat på internationell standard för systematiska översikter. För att få tillgång till resursen måste du skapa ett individuellt konto. Du kan läsa mer om att skapa konto här

Du når Cochrane Interactive Learning även utanför campus genom att logga in med studentkontot. Använd student@lu.se-adress eller @med.lu.se eller @lu.se när du ska registrera dig för CIL-modulerna. Det går även bra med andra nätverk än Eduroam. Uppdaterade instruktioner + videoguide: http://emedia.lub.lu.se/db/info/905

Om du saknar behörighet till ditt konto i Cochrane Interactive Learning kontakta Cochranes support, support@cochrane.org 

Maila (engelska) och förklara att du är student vid Lunds universitet och behöver tillgång till modulerna men att du inte kan nå dem.

  • Inlämningen öppnar 2022-04-04 
  • Deadline för uppladdning 2022-06-12
  • Uppsamlingstillfälle 2022-06-13 - 2022-08-05

 

Studenter som går VTT VT22 och som gått VTT HT21

Modul nr 1-5  är obligatoriska moment i kursportföljen och nr 6-8 är frivilliga. När du gått igenom och klarat en modul ska du skapa ett certifikat. Ett certifikat ska skapas för varje godkänd modul och laddas upp i kursportföljen. Denna kursportfölj med sammanlagt 5 godkända certifikat (nr 1-5) ger 1,5 HP och är en del i examinationen på T5. Modulerna 1-5 är obligatoriska och nr 6-8 är frivilliga. 

 

Studenter som gått VTT HT20 eller VT21 

Krav på 8 moduler kvarstår, dvs det är obligatoriskt att göra samtliga moduler (nr 1-8). 

Studenter som gått VT20 och tidigare samt vid komplettering av momentet vid tillgodoräknade av övriga delar av kursen

Krav på 5 moduler gäller (nr 1-5)