Innehåll

 • Introduktion

  Välkommen till PEH-kursens femte termin. Framför oss ligger nu en termin där vi ska fortsätta att fördjupa oss i ledarskap och följa temat under terminen där vi kommer in på existentiella frågor i samband med livshotande sjukdom och död.


  I listan nedan finns hela PEH-kursens teman, varav de två markerade fokuseras under den här terminen. Samtliga teman utgår från kursplanens lärandemål.

   

  • Vägen genom sjuksköterskeutbildningen till min kommande profession
  • Att vara patient
  • Att lära i VFU
  • Att möta patienter i olika åldrar
  • Vårdetiska principer och mod i vårdandet
  • Att vara handledd i VFU
  • Makt och ansvar
  • Den goda handledningen
  • Det etiska ledarskapet
  • Existentiella frågor i samband med livshotande sjukdom och död
  • Handledning, lärandesituationer och bedömning
  • Moralisk perception, etik och lyhördhet i relation till yrkes – och livserfarenhet

   

  Ni kommer  att skriva tre PEH-reflektioner (se kursbok) samt en terminsreflektion i slutet av terminen. Vi har även två gruppmöten, samt en skriftlig examinationsuppgift.

  Vi ser fram emot att få följa er genom den här terminen!

  Alla anvisningar och tidsangivelser för kursen finns i kursboken ovan. Kontrollera alltid i kursboken att du har rätt schema och vilket innehåll och uppgifter som föreligger. Tider och salar kan ändras under terminens gång.

  • Kursaktiviteter