Innehåll

 • Introduktion

  Välkommen till PEH-kursens andra termin. Vi kommer att fortsätta att hålla fokus på din kommande profession, etik och patientologi, men nu genom att utgå från mötet med patienter i olika vårdmiljöer. Till viss del kommer vi att använda oss av erfarenheterna du får under din VFU, men också genom att använda skönlitteratur eller dokumentära berättelser och patientskildringar. Som utgångspunkt kommer vi att använda oss av det ”goda vårdandet” och vad det innebär.

  Vi kommer också att börja arbeta med ditt eget lärande som grund för din kommande kompetens att själv kunna agera handledare som färdig röntgensjuksköterska. Det gör vi framför allt med fokus på att reflektera över upplevelsen av att vara student i VFU.

  I listan nedan finns hela PEH-kursens teman, varav de två markerade fokuseras under den här terminen. Samtliga teman utgår från kursplanens lärandemål.

   

  • Vägen genom röntgensjuksköterskeutbildningen till min kommande profession
  • Att vara patient
  • Att lära i VFU
  • Att möta patienter i olika vårdmiljöer och åldrar
  • Vårdetiska principer och mod i vårdandet
  • Att vara handledd i VFU
  • Makt och ansvar
  • Den goda handledningen
  • Det etiska ledarskapet
  • Existentiella frågor i samband med livshotande sjukdom och död
  • Handledning, lärandesituationer och bedömning
  • Moralisk perception, etik och lyhördhet i relation till yrkes – och livserfarenhet

  Ni kommer att skriva 7 PEH-reflektioner den här terminen och en veckoreflektion i slutet av terminen. Vi har även två gruppmöten, samt en skriftlig spännande examinationsuppgift.

  Alla anvisningar och tidsangivelser för kursen finns i kursboken ovan. Kontrollera alltid i kursboken

  att du har rätt schema och vilket innehåll och uppgifter som föreligger.

  Tider och salar kan ändras under terminens gång.

  Vi ser fram emot att få följa dig genom utbildningen!

  Petra Lilja Andersson & Marianne Ahlner Elmqvist

  • Kursaktiviteter