Innehåll

 • Sida för inlämningsuppgifter

  Sidan är endast till för inlämningsuppgifter.

  • Examinationsuppgift - Sjuksköterskeprogrammet

   Uppladdning i Moodle senast 15 augusti 2022 kl 08.00.

   • SSK GRUPP A1 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Marie Cedereke Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp SSK - Seminariegrupp A1 - Marie Cedereke
   • SSK GRUPP A2 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Marie Cedereke Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp SSK - Seminariegrupp A2 - Marie Cedereke
   • SSK GRUPP B1 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Helena Rosén Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp SSK - Seminariegrupp B1 - Helena Rosén
   • SSK GRUPP B2 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Helena Rosén Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp SSK - Seminariegrupp B2 - Helena Rosén
   • SSK GRUPP C1 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Annelie Augustinsson Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp SSK - Seminariegrupp C1 - Annelie Augustinsson
   • SSK GRUPP C2 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Annelie Augustinsson Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp SSK - Seminariegrupp C2 - Annelie Augustinsson
  • Reflektionsuppgift - Sjuksköterskeprogrammet - VFU. Period 1

   Uppladdning i Moodle senast 4 april kl 08.00.

   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 1. Klinisk lärare: Christina Bökberg Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 1. Christina Bökberg
   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 1. Klinisk lärare: Lina Carlsson Höglund Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 1. Lina Carlsson Höglund
   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 1. Klinisk lärare: Marianne Holmgren Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 1. Marianne Holmgren
   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 1. Klinisk lärare: Annica Nilsson Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 1. Annica Nilsson
   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 1. Klinisk lärare: Verica Vuckovic Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 1. Verica Vuckovic
  • Reflektionsuppgift - Sjuksköterskeprogrammet - VFU. Period 2

   Uppladddning i Moodle senast 23 maj kl 08.00.

   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 2. Klinisk lärare: Christina Bökberg Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 2. Christina Bökberg
   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 2. Klinisk lärare: Lina Carlsson Höglund Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 2. Lina Carlsson Höglund
   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 2. Klinisk lärare. Marianne Holmgren Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 2. Marianne Holmgren
   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 2. Klinisk lärare: Annica Nilsson Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 2. Annica Nilsson
   • SSK Reflektionsuppgift VFU - Period 2. Klinisk lärare: Verica Vuckovic Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i SSK VFU - Period 2. Verica Vuckovic
  • Denna sektion

   Examinationsuppgift - Röntgensjuksköterskeprogrammet

   Uppladdning i Moodle senast 15 augusti 2022 kl 08.00.

   • RSK GRUPP B1 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Martina Voigt Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK - Seminariegrupp B1 - Martina Voigt
   • RSK GRUPP B2 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Martina Voigt Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK - Seminariegrupp B2 - Martina Voigt
   • RSK GRUPP A1 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Camilla Visue Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK - Seminariegrupp A1 - Camilla Visue
   • RSK GRUPP A2 - Examinationsuppgift. Seminarieledare Camilla Visue Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK - Seminariegrupp A2 - Camilla Visue
  • Reflektionsuppgift - Röntgensjuksköterskeprogrammet - VFU. Period 1

   Uppladdning i Moodle senast 23 maj 2022 kl 08.00.

   • RSK Reflektionsuppgift VFU - Period 1. Klinisk lärare: Martina Voigt Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK VFU - Period 1. Martina Voigt
   • RSK Reflektionsuppgift VFU - Period 1. Klinisk lärare: Camilla Visue Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK VFU - Period 1. Camilla Visue
   • RSK Reflektionsuppgift VFU - Period 1. Klinisk lärare: Johanna Fragidakis Olsson Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK VFU - Period 1. Johanna Fragiadakis Olsson
  • Reflektionsuppgift - Röntgensjuksköterskeprogrammet - VFU. Period 2

   Uppladdning i Moodle senast 7 juni 2022 kl 08.00.

   • RSK Reflektionsuppgift VFU - Period 2. Klinisk lärare: Martina Voigt Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK VFU - Period 2. Martina Voigt
   • RSK Reflektionsuppgift VFU - Period 2. Klinisk lärare: Camilla Visue Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK VFU - Period 2. Camilla Visue
   • RSK Reflektionsuppgift VFU - Period 2. Klinisk lärare: Johanna Fragiadakis Olsson Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i RSK VFU - Period 2. Johanna Fragiadakis Olsson