Innehåll

 • Terminsinformation

 • Kontakt och meddelanden

 • Studiehandledning, uppsatsmall samt tillgodohavande

 • Arbetsseminarie

  Provmomentet Arbetsmanus sker i form av ett seminarium (arbetsseminarium) och innebär att fördjupningsarbetet (examensarbetet) presenteras i form av ett arbetsmanus som ska innehålla; Problemområde, bakgrund, metod och preliminära resultat. Detta innebär att resultatdelen inte behöver vara helt färdigbearbetad men ska vara så pass komplett att examinatorn kan skaffa sig en uppfattning av resultatet i förhållandet till syftet. Examinators anvisningar vid arbetsseminarium är således en hjälp inför den slutliga examinationen av fördjupningsarbetet och bör därför följas.

  Ladda upp ditt fördjupningsarbete under respektive inriktning senast 3 arbetsdagar innan planerat arbetsseminarium.

  • Schema för Arbetsseminarium Anestesi-IVA- Barn 4 och 5maj 2022 Fil
   170Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Anestesisjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Barnsjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Intensivvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Arbetsseminarium Psykiatrisk vård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Examination

  Ladda upp ditt fördjupningsarbete under respektive inriktning senast 3 arbetsdagar innan planerad examination.

  • Schema Examinations seminarie den 31maj och 1 juni, 2022 Fil
   212.8Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Anestesisjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Barnsjukvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Intensivvård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Examinatinsseminarie Psykiatrisk vård
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Bedömningskriterier för Fördjupningsarbete Fil
   515.6Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Bedömningskriterier för Respondentskap Fil
   84.4Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Bedömningskriterier för Opponentskap Fil
   10.6Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Information till examinator

  Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla lärare