Innehåll

 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning Barnsjukvård med start vårterminen 2021/2022

  Schemat är senast uppdaterat 2022-01-14

 • Kursinformation

  • SBUM22 Magisteruppsatskurs URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Schema vecka 9 inkl. LU Zoomlänkar Fil
   373.3Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Handledare examensarbete Fil
   126.4Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Blankett för ansökan om examen Fil 163.2Kb Word 2007-dokument
 • Kontakt och meddelande

  • Meddelande från lärare och administration Forum
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Kursdokument

  • Material från föreläsare Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Film om Perspektiv och utgångspunkter URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Loggbok examensarbete

  • Loggbok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Mall för loggbok Fil
   32.2Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Vetenskaplig metod

  Genom att kritisk granska vetenskaplig litteratur kan ni värdera och förhålla er till olika forskningsresultat, aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden, som t.ex. barnhälsovård och i förlängningen implementera ny kunskap i verksamheterna. Denna aktivitet är integrerad i SBUP40 Barn och ungdomars hälsa och ohälsa, 9hp.

  • Kvantitativa metoder och statistik (Magnus Sandberg LU) Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Ämnesfördjupning

  En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom pediatriks omvårdnad.
  Denna aktivitet
  är integrerad i SBUP41 Medicinsk, kirurgisk och akut sjukvård för barn och ungdomar I, 10,5hp.

  • 1701: Projektplan, 1,5 hp

   En projektplan är en skriftlig sammanfattning av ett planerat projekt. Den kan ligga till grund för såväl etisk bedömning som ansökan av medel.  En projektplan innehåller bland annat en problemformulering som skall vara tydlig och väl formulerad samt relevant för aktuellt huvudområde. Vidare väl förankrad i vetenskaplig litteratur. Problemformulering ligger sedan till grund för uppbyggnaden av bakgrunden och den metod som väljs och beskrivs i projektplanen.

   • Studieguide: Projektplan Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Bedömningskriterier projektplan Fil
    193.5Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
   • Bedömningskriterier för projektplan Fil
    143.2Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Pia Lundqvist
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter
    • du tillhör grupp Alla lärare
   • FORUM: Design/teori seminarium Examinator Maria Ekelin
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter
    • du tillhör grupp Alla lärare
   • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Iren Tiberg
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter
    • du tillhör grupp Alla lärare
   • FORUM: Teori/design seminarium Examinator Magnus Sandberg
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter
    • du tillhör grupp Alla lärare
   • FORUM: Teori/Design seminarium Examinator Lisbeth Jönsson
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter
    • du tillhör grupp Alla lärare
   • Examination den 23 och 24 maj Fil
    148.1Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 1702: Arbetsmanus, 6,5 hp (examensarbete)

   Arbetsmanus sker i form av ett seminarium (arbetsseminarium) och innebär att uppsatsen (examensarbetet) presenteras i form av ett arbetsmanus som ska innehålla; Problemområde, bakgrund, metod och preliminära resultat. Detta innebär att resultatdelen inte behöver vara helt färdigbearbetad men ska vara så pass komplett att examinatorn kan skaffa sig en uppfattning av resultatet i förhållandet till syftet. Examinators anvisningar vid arbetsseminarium är således en hjälp inför den slutliga examinationen.

   • 1703: Magisteruppsats, 6,0 hp

    • Populärvetenskaplig presentation av examensarbete

     Vid ett seminarium genomför ni en populärvetenskaplig presentation av er uppsats med fokus på ert resultat och den kliniska nyttan.

     • Kursvärdering

      Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till den e-postadress du angivit i Ladok.