Innehåll

 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2022.
  Kurstid 2022-01-17 - 2022-02-27 (helfart)
  Kurstid 2022-01-17 - 2022-06-05 (halvfart)

  Samtliga föreläsningar kommer att ske digitalt!

  Föreläsningarna gäller både studenter på hel- och halvfart.

  Schemat är senast uppdaterat 2022-01-13

  • Kursinformation

   • Schema SBUP40 VT22 Fil 421.4Kb PDF-dokument
   • Länkar till kursens föreläsningar och seminarium - uppdaterad 25/1 Fil
    302.9Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Välkommen till specialistutbildning Fil
    9.4Mb PowerPoint 2007-presentation
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Anvisningar för skriftliga aktiviteter Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
   • Aktivitetsöversikt - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Aktivitetsöversikt - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Gruppindelning Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Gruppindelning Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • E-post adresser Halvfart Fil
    395.1Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • E-post adresser Helfart Fil
    404.2Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Uppladning foto Inlämningsuppgift
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kontakt och meddelande

   • Meddelanden från lärare och administration Forum
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursdokument

   • Föreläsningar och åhörarkopior Mapp
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Introduktion till BHV URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Hembesök del 1 URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Hembesök del 2 URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Föräldra stöd i grupp URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Hälsobesök - 4 veckor URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Hälsobesök - 0-2 månader URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Omvårdnad vid vaccination URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 2101: Vetenskaplig grund 1,0 hp

   För att kritisk kunna förhålla er till vetenskaplig litteratur behöver ni vara förtrogna med vetenskapliga grundbegrepp och förhållningssätt. Detta ger er möjlighet att värdera och förhålla er till olika forskningsresultat och aktivt följa forskning inom olika pediatriska områden som t.ex. barnhälsovård och elevhälsa men också inom den slutna barnsjukvårdens olika profilområden. Det ger en grund att för att kunna implementera ny kunskap i verksamheterna.

   • Studieguide: Vetenskaplig metod Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Vetenskaplig metod Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Vetenskaplig metod Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
  • 2102: Falluppgift: Barnhälsovård och elevhälsa 2,5 hp

   Att arbeta som barnsjuksköterska inom barnhälsovård eller elevhälsa innebär ett självständigt arbete där fokus är att möta, och svara upp mot, barns, ungdomars och deras familjers behov.

   • Studieguide: Fallsituation inom barnhälsovård och elevhälsa Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fallsituationer BHV och Elevhälsan Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning av fall - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fall från BHV alt. Elevhälsan Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • Fördelning inför seminariet - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning fall - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
   • FORUM: Fall från BHV alt. Elevhälsan - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
   • BHV VIPS Fil
    422Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Skol VIPS Fil
    1.2Mb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 2103: Fältstudie inom barnhälsovård 2,0 hp

   Fältstudier inom barnhälsovården är tänkt att ge fördjupade kunskaper om bhv-sköterskans praktiska arbete och ansvarsområde.

   VT2022 är fältstudierna inställda pga rådande pandemi, men en skriftlig uppgift kommer att genomföras.

   • Studieguide: BHV - (Klinisk hospitering) Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fallsituationer Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Fältstudie BHV - Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fältstudie BHV - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
  • 2104: Fältstudie inom elevhälsa 2,0 hp

   Fältstudier inom elevhälsan är tänkt att ge fördjupade kunskaper om skolsköterskans praktiska arbete och ansvarsområde.

   • Studieguide: Elevhälsa - (Klinisk hospitering) Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fall Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Fältstudie Elevhälsan - Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter helfart
   • FORUM: Fältstudie Elevhälsan - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter halvfart
   • Närvarointyg Fil
    109.2Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 2105: Barnhälsovård och elevhälsa 1,5 hp

   För att kunna ge relevant och god vård/omvårdnad till barn och ungdomar i förskole-/skolåldern krävs kunskap om de diagnoser och behandlingar som kan hanteras inom barnhälsovård, elevhälsa alternativt den öppna hälso- och sjukvården.

   • Studieguide: Skriftlig individuell tentamen Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Tentamensområden Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Exempel på tentamensfrågor Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.