• Professionell utveckling på termin 5

  Inom temat Professionell utveckling på kursen Klinisk förberedelse kommer du att bygga vidare på dina kunskaper och färdigheter från föregående terminer. Du kommer att utvecklas i rollen som blivande läkare genom att öva på att samtala med patienter (konsultationsmetodik) samt att undersöka patienter (klinisk undersökningsmetodik), både vid gruppövningar och ute i den kliniska verkligheten (VIL på vårdcentral och på infektionskliniken SUS). På denna termin kommer du också börja öva på att identifiera patologiska fynd vid din undersökning. Du kommer också att få öva på att skriva journal, bedöma ett grundläggande psykiskt status och ta en smärtanamnes. Slutligen kommer du att lära dig mer om patientsäkerhet, och öva på säker kommunikation genom det så kallade SBAR-konceptet.

  Samtliga moment, undantaget föreläsningar och gruppövningen i Klinisk undersökningsmetodik, är obligatoriska. Får du förhinder för ett moment skall du snarast meddela detta till kursadministrationen (T5@med.lu.se)

  Följande moment ingår i strimman Profession Utveckling på kursen Klinisk förberedelse (momentet sker fysiskt på plats om ej annat anges):

  1. Gruppövning i konsultationsmetodik
  2. Gruppövning i journalskrivning 
  3. Gruppövning Klinisk undersökningsmetodik på Practicum i Lund 
  4. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) på vårdcentral under två dagar
  5. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) på infektionskliniken SUS Malmö/Lund under en eftermiddag
  6. Quiz + efterföljande gruppövning i patientsäkerhet (sker via Zoom)
  7. Gruppövning i psykiskt status
  8. Temadag smärta med föreläsning och efterföljande gruppövningar (Teoretisk introduktion sker digitalt. Gruppövningar sker på plats)
  9. Föreläsning om att prata med barn (sker via Zoom)
  10. Föreläsning om personlighet, och dess betydelse i patient-läkarrelationen (sker via Zoom)
  11. Föreläsningar om sjukvårdens organisation och om att arbeta på sjukhus (sker som e-föreläsning respektive via Zoom)
  12. Praktisk examination - OSCE 
  13. Portfoliosamtal  - Var god se information och separat schema under box "Portfölj/Examination".


  Ytterligare information hittar du under respektive moments mappar, nedan. Där hittar du också namn på ämnesansvarig lärare. Notera att all frånvaro skall anmälas via kursadministrationen.


  Varmt välkommen!

  Jenny Lindberg och Viktor Hamrefors (temaansvariga för PU)


  Examination:

  Momenten som rör Professionell utveckling examineras genom kursportfölj, praktiskt prov (OSCE) och teoretiskt kunskapsprov. Information om examinationen och vad som krävs för att du skall bli godkänd hittar du under separat box ”Portfolio/examination” på Moodle.

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kurslitteratur och referenserE-föreläsningar